اتوماسیون مدارس

اتوماسیون مدارس به کلیه اقداماتی که در چهارچوب نرم افزار و سخت افزار برای کنترل و سازماندهی اطلاعات و نیروی انسانی به کار می رود می گویند. هدف از آن حذف بروکراسی اداری و کاغذ بازی های مرسوم می باشد. اتوماسیون مدارس را می توان یک نیاز اصلی برای مدارس دانست، چون هزینه و زمان و هزینه برای امور آموزشی صرف می شود. سیستم مدیریتی یک مدرسه شامل اطلاعات زیادی از دانش آموزان، معلمان لیست های حضور غیاب، لیست ها و برنامه زمان بندی کلاس ها، آرشیوهایی مانند پرونده های تحصیلی دانش آموزان،دفاتر روزنامه و دفاتر کل می شود که دیدن و بررسی این ها بسیار وقت گیر است. اما اتوماسیون مدارس می تواند به کمک ابزار هایی مانند نرم افزار های اتوماسیون این مشکلات را مرتفع سازد. اتوماسیون مدارس هم می تواند داخلی باشد یعنی هم خارجی، اتوماسیون داخلی همان مدیریت بخش های اداری درون مدرسه مانند مدیریت آموزشی، مدیریت انضباطی، مدیریت اطلاعاتی، مدیریت و سازماندهی اطلاعات دانش آموزان است. در اتوماسیون خارجی با استفاده از پرتال شدن می تواند با مراکز دیگر زیر مجموعه خود و یا مدارس دیگر ارتباط برقرار کند. اتوماسیون مدارس گامی بزرگ در راستای هوشمند سازی می باشد و به عنوان یک مکانیزم بسیار موفق در چهارچوب هوشمند سازی مدارس عمل می کند.

اتوماسیون مدارس

مزایای اتوماسیون مدارس

از مزایای اصلی اتوماسیون اداری می توان به تعامل بین مدرسه و والدین دانش آموز اشاره کرد و این سهولت در تعامل بیشتر می تواند خانواده ها کنترل بهتر و بیشتری نسبت به دانش آموز  خود و مدیریت مدرسه داشته باشند. همچنین قدرت ذخیره بالا و سرعت  بالا در ثبت اطلاعات را می توان یکی از مزیت های اصلی اتوماسیون برشمرد که سبب شناخت هرچه سریعتر در رشد یا افت دانش آموز می شود.مدیریت ساده و دقیق اتوماسیون اداری سبب می شود تعداد کمتری از پرسنل مدرسه درگیر شوند و همچنین کارها خیلی دقیق تر و سریع تر انجام شود. با قرار دادن اتوماسیون مدارس در سیستم مدارس و با بالا رفتن سطح کیفی مدارس، نظر والدین به مدارسی که از این رویکرد استفاده می کنند جلب می شود و مدرسه می تواند در جهت برند سازی خود عمل کند. از دیگر مزایای اتوماسیون اداری می توان به حذف کاغذ اشاره کرد که در که هم باعث کاهش هزینه های مدرسه می انجامد و هم کمک به محیط زیست و قطع درختان کمتر می شود. استفاده از اتوماسیون اداری گامی بلند در هوشمندسازی مدارس می باشد که حتی اتوماسیون اداری را می توان به پایه و زیربنای مدرسه هوشمند دانست.