امکانات و ویژگی های سیستم کارنامه دبیرستان

امکانات و ویژگی های سیستم کارنامه دبیرستان

سیستم کارنامه دبیرستان مجهز به نرم افزارهای قدرتمند برای تجزیه و تحلیل، دسته بندی و آمارگیری نمرات دانش آموزان دوره دبیرستان است. این برنامه نرم ‌افزاری به گونه ای طراحی شده که برای هر یک از دانش آموزان یک بخش مجزا در نظر می‌گیرد. اطلاعات دانش آموزان به طور کامل و واضح درج می شود و زمانی که آزمون ها برگزار می شوند، اپراتور، نتایج آزمون را در فیلدهای مشخصی وارد می کند.

کار کردن با سیستم کارنامه دبیرستان بسیار راحت است. از آنجایی که اهمیت مدیریت مدرسه، به ویژه دبیرستان ها برای موفقیت در آزمون های ورودی متفاوت بسیار روشن و آشکار شده است، ضرورت استفاده از برنامه های نرم افزاری بیش از پیش ارزشمند هستند. برنامه نرم افزار کارنامه دبیرستان همچنین یک ابزار کاربردی برای هوشمند سازی مدارس است.

امکانات و ویژگی های سیستم کارنامه دبیرستان


 پیگیری در سیستم کارنامه دبیرستان

یکی از مهمترین مزایای سیستم کارنامه دبیرستان برای مدیریت بهتر کلاس درس و نظارت دقیق و پیشرفت درسی دانش آموزان دبیرستانی، امکانات رتبه گیری و آمارگیری دقیق در این سیستم می باشد. در برنامه نرم افزار کارنامه دبیرستان، پس از آنکه نتایج برای آزمون های مختلف در دوره های متفاوت برای دانش آموزان ثبت شد، یک نمودار یا آمار مقایسه ای می توان از داده ها تحلیل کرد. همچنین در این بخش از سیستم کارنامه دبیرستان امکان مقایسه تمام دانش آموزان یک کلاس، مقایسه دانش آموزان در کل مدرسه و همچنین مقایسه هر یک از رشته های تحصیلی به صورت مجزا یا کنار یکدیگر وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر می توانید به نرم افزار گزارشات نموداری همکلاسی سر بزنید.

 

 بررسی بهتر نمرات در سیستم کارنامه دبیرستان

سیستم کارنامه دبیرستان برای ثبت وضعیت تمام دروس به کار می رود. همان طور که می‌دانید در مدارس دبیرستان، تمام آزمون ها با ثبت نمره برگزار می شود؛ بنابراین تعیین معدل برای هر درس یا معدل کل در یک ماه یا در هر نیمسال آموزشی اهمیت دارد. مدیریت دقیق سیستم ثبت نمرات و صدور کارنامه در دبیرستان نیازمند استفاده از یک برنامه قوی و منظم است.

مدیران مدرسه می توانند با تکیه بر امکانات و قابلیت های سیستم کارنامه دبیرستان این کار را در مدت زمان کوتاه تری انجام دهند. همچنین امکان گزارش گیری و چاپ تمام اطلاعات برای صدور یک کارنامه دقیق که نشان دهنده وضعیت درسی و پیشرفت تحصیلی هر دانش آموز است وجود دارد.

در سیستم کارنامه دبیرستان، اطلاعاتی همچون مشخصات فردی دانش آموز، نام دروس گذرانده شده در هر نیمسال آموزشی، نمرات مستمر اول، نمرات پایانی دوره اول و همچنین تمام بخش های مرتبط با دوره دوم نیمسال تحصیلی به صورت منظم و در جدول‌های دقیق قابل ثبت است.

در سیستم کارنامه دبیرستان، در بخش رسم نمودار آماری می توان پیشرفته هر درس را نسبت به معدل کل کلاس سنجید. برای استفاده و نصب این سیستم کارآمد می توانید با کارشناسان ما با شماره ۹۱۰۱۰۴۰۱ ۰۳۱ تماس بگیرید.