اپلیکیشن مدیریت مدرسه

اپلیکیشن مدیریت مدرسه باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

اپلیکیشن مدیریت مدرسه در واقع رقابت بین مدرسه ها برای بهتر کردن سطح آموزش و عملکرد در یادگیری بهتر می باشد. امروزه با افزایش مدرسه ها در سطح کشور و هم چنین  تاکید بر آموزش ، تقریبا می توان گفت همه افراد از امکانات آموزشی بهره مند هستند اما هر کدام به روشی به این علم دست پیدا می کنند . همانطور که گفته شد رقابتی که بین مدرسه ها به خاطر نوع انتقال دانش و آموزش پیش می آید مسئولان را وادار می کند تا برای نحوه کارکرد بهتر مدرسه و افزایش تجربه های مفید و کار آمد به نرم افزار های مدیریتی روی بیاورند. استفاده کردن از یک نرم افزار مدیریتی که بتواند در سیستم آموزش امروزی قابلیتی مهم و تاثیر گذار داشته باشد و همین طور با انجام کارهایی از قبیل حضور و غیاب و همینطور مدیریت بخش های حسابداری، موجب برقراری نظم و بازده راندمان کاری شود بسیار هوشمندانه است.

در واقع در یک مدرسه هوشمند،  نرم افزار مدیریتی مهم ترین نقش را ایفا می کند. در این نرم افزار ها به سه پنل یا زیرمجموعه ی نرم افزاری  مدیریت تحت وب، اپلیکیشن والدین، اپلیکیشن معلمان نیاز هست که هر کدام از آن ها با توجه به امکان دسترسی شان به طور جداگانه تعریف می شوند. به طور مثال معمان می توانند نمرات دانش آموزان را از طریق وب سایت یا اپلیکیشن معلمان وارد کنند. به طور کلی هر کدام از این نرم افزار های مدیریتی نقش جداگانه ای را ایفا میکنند.

منوی اپلیکیشن مدیریت مدرسه همکلاسی

اپلیکیشن مدرسه هوشمند

نرم افزار هایی که برای مدیریت مدرسه به کار می رود توسط وبسایت کنترل می شوند و همه ی فعالیت های مربوط به دانش آموزان، معلمان و مدرسه را زیر نظر دارد. امکانات این نرم افزار به چند دسته تقسیم می شود: اطلاعات پایه اولین مورد است که در آن ترم جدید را وارد کرده و می توان با توجه به رشته تحصیلی نمرات را به صورت توصیفی و عددی وارد کرد. همچنین اپلیکیشن مدیریت مدرسه اطلاعات کاربران، امکانات بخش کلاس ها، فعالیت روزانه دبیران و ارزیابی و امتحانات را انجام می دهد کهدر پایین به صورت باز تر توضیح داده می شود.

ارکان اصلی اپلیکیشن مدیریت مدرسه

اولین مورد از این ارکان پروفایل اطلاعاتی دانش آموزان است که در آن نمرات، تکالیف، وضعیت حضور و غیاب و انظبات دانش آموزان در آن مشخص می شود. مورد دوم نظارت و دسترسی والدین است که به سادگی و راحتی در تمام روز میتوانند فعالیت های تحصیلی فرزند خود را مشاهده کنند. مورد بعدی جاگزین دفتر کلاسی معلمان که موجب سهولت در مدیریت میشود. از ارکان دیگر میتوان به مدیریت زمان بندی، امکانات ارتباطی، تکالیف و آزمون های آنلاین، صدور کارنامه و گزارش سال تحصیلی ، حساب مالی، مدیریت و سطح دسترسی اشاره کرد.

ارکان اصلی اپلیکیشن مدیریت مدرسه