تاثیر هوشمند سازی کلاس درس در تعمیق و سرعت یادگیری دانش آموزان

امروزه مهمترين دغدغه‌ نظام آموزشی و پرورشی يك كشور، ايجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی سرمايه‌های فكری در جامعه‌ی ‏اطلاعاتی و دانايی ‌محور می باشد. به كارگيری گسترده‌ی فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات در فرايند آموزش و پرورش، همزمان با تحوّل در رويكردهای آموزشی درجهان، زمينه‌‌ی شكل‌گيری مدارس هوشمند ‏را فراهم آورده است. در اين مدارس‌، فرايندهای یاددهی – يادگيری تقويت شده و محيط تعاملی يكپارچه برای ارتقای ‏مهارت‌های كليدی دانش‌آموزان با تكيه بر فعاليت‌های گروهی، در عصر دانايی محور فراهم می ‌شود. با توجه به اهمیت این موضوع در پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی تاثیر هوشمندسازی کلاس درس در تعمیق و سرعت یادگیری دانش آموزان پرداخته شده است.

مدل مفهومي مدرسه هوشمند

  1. زير ساخت توسعه يافته فناوري اطلاعات: در مدارس هوشمند حداكثر استفاده از زيرساخت و تجهيزات موجود بايد صورت ‌گيرد و وجود سخت‌افزار و نرم‌افزار به خودي خود، به معني هوشمندشدن مدرسه نيست. در مدارس هوشمند، زيرساختي حائز اهميت است كه در ارتقاي فرآيند ياددهي- يادگيري موثر باشد.
  1. محيط يادددهي و يادگيري مبتني بر محتواي چند رسانه‌اي: استفاده از محتواي چندرسانه‌اي و الكترونيكي در فرآيند ياددهي- يادگيري، ركن اصلي هوشمند‌سازی مدارس است. با استفاده از محتواي چندرسانه‌اي طيف وسيع‌تري از حواس دانش‌آموزان در فرآيند ياددهي- يادگيري درگير شده و اين فرآيند تعميق مي‌شود. دراين  مدارس محتواي الكترونيكي مبتني بر برنامه درسي در فرآيند ياددهي- يادگيري توسط معلمان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. همچنين دانش‌آموزان نيز در يادگيري از محتواي چندرسانه‌اي به صورت خودآموز استفاده مي‌كنند.
  1. مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه‌ی رایانه‌ای: فناوري اطلاعات مي‌تواند مديران مدارس را در انجام ماموريت‌ها و وظايف آموزشي و اداري خود ياري نمايد.
  1. توانمندسازي معلمان در حوزه فناوری اطلاعات: معلمين در مدارس هوشمند بايد مهارت‌هاي مورد نياز را در اين مدارس را فراگيرند. علاوه براين، استفاده از نرم‌افزارهاي گرافيكي تنها بخشي از مهارت‌هاي مدارس هوشمند است. معلمين بايد بتوانند طرح خود را براي استفاده از محتواي الكترونيكي در برنامه درسي ارائه كرده و محتوا را تاليف نمايند.
  1. ارتباط يكپارچه رايانه‌اي با ساير مدارس: مدارس هوشمند بايد در جهت تعامل بيشتر با يكديگر در ارتباط بوده و به اشتراك تجربيات موفق و برتر با يكديگر بپردازند. در ارتباطات يكپارچه، معلمين مدارس هوشمند مي‌توانند جديدترين تجربيات خود را در اختيار سايرين قرار داده و از تجربيات آن‌ها استفاده نمايند. به اشتراك‌گذاري محتوا و منابع آموزشي نيز از ديگر اركان هوشمند سازی مدارس است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *