تکلیف الکترونیکی مدرسه چیست و چه مزایایی دارد؟

تکلیف الکترونیکی مدرسه چیست و چه مزایایی دارد؟

تکلیف الکترونیکی مدرسه چیست
تکلیف الکترونیکی مدرسه یک برنامه جامع و کاملاً کاربردی است که در حوزه تکالیف مدرسه برای دانش آموزان و معلمان طراحی شده است. از آنجایی که برای هر تدریس، یک سری تکلیف در نظر گرفته می شود، رسیدگی به تمام امور در یک بستر اینترنتی و در قالب نرم افزار مدیریت مدرسه بسیار ضرورت پیدا می‌کند. با توجه به رشد آموزش آنلاین در چند ماه اخیر، نرم افزارهایی که بتوانند موجب ارتقای فرآیند یادگیری آموزشی و سنجش دانش آموزان شوند، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. نرم افزار تکلیف الکترونیکی مدرسه یک برنامه رایانه‌ای است که دارای محیط کاربر پسند بوده و با هدف نظم دهی بیشتر به تعیین تکلیف درسی دانش آموزان و رسیدگی به آنها تهیه شده است.

در برنامه تکلیف الکترونیکی مدرسه، امکاناتی قرار داده شده که هم آموزگاران به راحتی با آن کار کنند و هم دانش آموزان تکالیف خود را پاسخ دهند و برای آموزگار خود ارسال نمایند. از طرف دیگر والدین می‌توانند از طریق برنامه تکلیف الکترونیکی مدرسه به وضعیت درسی دانش‌آموزان خود نظارت کنند. این برنامه نرم افزاری بسیار منسجم و منظم است و به این ترتیب، مدیریت مدرسه هم می تواند به تمام فرآیندها نظارت داشته باشد. لازم به ذکر است که این نرم افزار از طریق اپلیکیشن مدرسه هم میتواند در دسترس دانش آموزان، معلمین و اولیا نیز قرار گیرد.

مهمترین ویژگی ها و مزایای نرم افزار تکلیف الکترونیکی مدرسه

تکلیف الکترونیکی مدرسه مزایا
از آنجایی که استفاده از نرم ‌افزارهای هوشمندسازی مدرسه و نرم افزار مدیریت مدرسه در هر قسمت بسیار مهم است، مهم ترین ویژگی های نرم افزار تکلیف الکترونیکی مدرسه را در این قسمت به صورت فهرست گونه معرفی می‌کنیم:

  • در برنامه نرم افزار تکلیف الکترونیکی مدرسه هر آموزگار می تواند تکالیف الکترونیکی هر دانش آموز را به صورت دسته بندی تعیین کند و برای او ارسال نماید.
  • امکان به اشتراک گذاری فایل های صوتی تصویری، متن و عکس از طریق این نرم‌افزار الکترونیکی وجود دارد.
  • در تکلیف الکترونیکی مدرسه، آموزگاران و دانش آموزان حتی می توانند در قالب برنامه کاربردی ورد در رایانه یا تلفن همراه فایل ها و تکلیف های مورد نظر را برای یکدیگر ارسال کنند
  • در تمام قسمت های تکلیف الکترونیکی مدرسه، امکان ویرایش اطلاعات وجود دارد و آموزگاران به راحتی می‌توانند تمام دانش آموزان را در کلیه برنامه های درسی، نظارت نمایند.
  • استفاده از برنامه نرم افزار تکلیف الکترونیکی مدرسه در راستای برنامه نرم افزار مدیریت مدرسه از طریق وب سایت و اپلیکیشن تلفن همراه امکان پذیر است.
  • با استفاده از نرم افزار تکلیف الکترونیکی مدرسه می توان تکالیف دانش آموزان را صحیح کرد، به آنها نمره داد و نمرات را در دسته بندی های مشخص یادداشت کرد. این نمرات حتی قابلیت اتصال به برنامه کارنامه الکترونیکی مدرسه هم هستند. به این ترتیب، پیشرفت درسی دانش‌آموزان در هر دوره مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.