طراحی برنامه هفتگی مدرسه

با پیشرفت علوم فناوری اطلاعات در این عصر و پیشرفت علوم برنامه ریزی، روش های زیادی برای برنامه ریزی های عملیاتی که دارای یک زمان مشخص می باشد ابداع شده است. در مدیریت مدارس در این عصر که به صورت اتوماسیون میباشد نیز برنامه ریزی هایی وجود دارد که در قالب زمانبندی تعریف شده، که طراحی برنامه هفتگی را می توان از این جنس برنامه ریزی ها  تعریف کرد. طراحی برنامه هفتگی برای مدیران همیشه دغدغه اصلی روزهای شروع مدارس می باشد. در شروع سال تحصیلی در اوج کار مدارس این کار می تواند از اصلی ترین و مهم ترین کارهای یک مدیر باشد و به نوعی هنر یک مدیر در ارائه یک برنامه هفتگی خوب را نشان می دهد که چطور شرایط و متغیرهای زیادی در بگونه ای تنظیم می کند که تداخلی در این برنامه و یا اتلاف زمانی ایجاد نشود. نوع درس، شرایط معلمین ، شرایط کلاس ها ، وجود کارگاه ها و آزمایشگاه ها را می توان تاثیر گذار در تنظیم و ارائه یک برنامه منسجم دانست. حال با پیشرفت علوم میان رشته ای و کمک این علوم به مراکز مدیریتی نرم افزارهایی برای طراحی برنامه هفتگی ساخته و در بازار موجود می باشد. این نرم افزارها بسیار محیط ساده و روش هایی آسان را انتخاب کردند تا بتوان با کمترین دانش فناوری اطلاعات با آن کار کرد. نرم افزار های طراحی برنامه هفتگی بسیار دقیق هستند و شرایط متنوعی ای را نیز برای ارائه یک برنامه در نظر دارد.

طراحی برنامه هفتگی هوشمند

ویژگی طراحی برنامه هفتگی خوب

طراحی برنامه هفتگی خوب باید تمام شرایط را در نظر بگیرد. علاوه بر این شرایط باید تاثیرات شرایط بر یکدیگر را نیز باید لحاظ کند. به طور مثال برای درس ریاضی باید روزهایی که معلم می تواند در مدرسه باشد و همچنین تداخل ساعت های درس در یک روز و هم شماره کلاس خالی باید در نظر گرفته شود. همچنین در یک طراحی برنامه درس هایی که در یک روز در ساعت های دیگر دارند نیز تاثیر گذار است. به طور مثال در یک روز ریاضی و فیزیک و شیمی را قرار نمی دهند و سعی می کنند یک درس سبک تر همراه دو درس سنگین تر قرار دهند تا دانش آموز بتواند کشک و گیرایی بیشتری داشته باشد.

نرم افزار های طراحی برنامه هفتگی

نرم افزارهای طراحی برنامه هفتگی عملیات برنامه ریزی را به قدری سریع و دقیق انجام میدهند که دیگر جای هیچ نگرانی برای مدیران باقی نمی ماند. و تنها با دادن اطلاعات خام مانند: اسامی معلمین، پایه های تحصیلی، شماره کلاس، رشته های موجود در مدرسه، نوع درس، و روز های حضور معلمین میتواند یک برنامه دقیق را در کسری از زمان ارائه دهد، این ها شرایط ابتدایی یک برنامه هفتگی هستند و این برنامه ها می توانند شرایط زیادی را در خود لحاظ کنند. همچنین امکان مشاهده برنامه هفتگی های تعریف شده از طریق اپلیکیشن های مدرسه هوشمند نیز امکان پذیر است.