سامانه همکلاسی، یک برنامه نرم افزاری است که برای هوشمند سازی مدارس و دسترسی به اهداف مدیریتی و اجرایی طراحی شده است. فرایند آموزش در مدارس با سرعت باورنکردنی در حال تغییر است! در چند ماه اخیر شاهد آن بوده ایم که آموزش در مدارس به سمت آموزش های آنلاین و غیر حضوری تغییر پیدا کرده است. این شرایط ایجاب می کند مدیران مدارس، کادر اجرایی و همچنین معلمان، بیش از پیش به استفاده از ابزارهای اینترنتی، اپلیکیشن ها و وب سایت ها اهمیت بدهند.