با مهم ترین امکانات مدرسه هوشمند آشنا شویم؟

با مهم ترین امکانات مدرسه هوشمند آشنا شویم

امکانات مدرسه هوشمند به مجموعه تجهیزاتی گفته می شود که مقدمات هوشمندسازی مدارس را فراهم می‌آورد. این امکانات هم شامل تجهیزات فیزیکی و آموزشی هستند و هم برنامه‌های نرم‌افزاری را شامل می‌شود. آنچه از تخته هوشمند مدرسه، سیستم عامل ویندوز، نرم افزار مدرسه، لپ تاپ، رایانه، تخته های الکترونیکی مخصوص دانش آموزان، قلم الکترونیکی و برنامه های نرم افزار آموزش آنلاین می شناسیم، همگی جزو مهمترین امکانات مدرسه هوشمند دسته بندی می شوند.

با توجه به توضیحات فوق، مدیران مدرسه در درجه اول باید امکانات فیزیکی نظیر تخته های هوشمند آموزشی، رایانه ها و کلاس مخصوص آموزش هوشمند را فراهم کنند و در ادامه، بهترین برنامه های نرم افزار مدیریت مدرسه و نرم افزار برگزاری کلاس آنلاین را تهیه نمایند. در ادامه با مهمترین عناوین که جزو امکانات مدرسه هوشمند هستند بهتر آشنا می شویم.

امکانات مدرسه هوشمند

 امکانات مدرسه هوشمند چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

۱- تخته هوشمند تعاملی

یکی از مهم‌ترین امکانات مدرسه هوشمند، تخته هوشمند تعاملی نام دارد. این تخته ها با فناوری‌های روز آموزشی تهیه شدند و کاملاً هوشمند عمل می کنند. تخته هوشمند تعاملی، جایگزین تخته سیاه قدیمی یا تخته های وایت برد در کلاس درس می شود. تخته هوشمند تعاملی در جلوی کلاس روی دیوار نصب می شود و قابلیت اتصال به ویدیو پروژکتور و اتصال به لپ تاپ معلم را دارد و به راحتی می توان برنامه های درسی را که قرار است در کلاس تدریس شود روی آن نمایش داد.

برخی از انواع پیشرفته تابلو  هوشمند در کلاس درس، قابلیت اتصال به لپ تاپ دانش آموزان را هم دارد تا بتوانند از راه دور با سیستم تعاملی، مطالب را به راحتی به اشتراک بگذارند. در حال حاضر تخته هوشمند تعاملی یکی از قدرتمندترین امکانات مدرسه هوشمند محسوب می شود و البته انواع مختلفی دارد که قیمت های آن متفاوت است.

۲- اپلیکیشن های آموزشی و نرم افزارها

علاوه بر امکانات مدرسه هوشمند شامل لوازم فیزیکی، گروه دیگری از امکانات وجود دارند که به صورت ملموس احساس نمی شوند اما از نظر کاربردی بسیار ضرورت دارند. اپلیکیشن های آموزشی مدارس و نرم افزارهای مختلف جزو مهم‌ترین امکانات مدرسه هوشمند تلقی می شوند که عدم استفاده از آنها به نوعی موجب عقب ماندگی در فرایندهای آموزشی در راستای آخرین تغییرات خواهد شد.

اپلیکیشن های تلفن همراه با رویکرد آموزشی در مدارس، نسل جدید برنامه های نرم افزاری هستند که برای دانش آموزان و آموزگاران طراحی شده‌اند. این برنامه های نرم افزاری هم به مدیران مدرسه در مدیریت بهتر مدرسه کمک می‌کنند و هم به عنوان بهترین امکانات مدرسه هوشمند، آموزگاران را در فرایند تدریس حضوری و تدریس آنلاین یاری می رسانند.

 نرم افزار مدیریت مدرسه، نرم افزار آموزش آنلاین و نرم افزار کلاس آنلاین، سایر انواع نرم افزارهای کاربردی هستند که جزو امکانات مدرسه هوشمند دسته بندی می شوند.

اپلیکیشن امکانات مدرسه هوشمند

۳- سیستم های کلاس آنلاین مجازی

یکی دیگر از مهم‌ترین امکانات مدرسه هوشمند در نظر گرفتن سیستم های آموزش از راه دور برای دانش آموزان است. سیستم هایی که بر پایه نرم افزار کلاس آنلاین به صورت غیرحضوری برگزار می شوند، این امکان را فراهم می‌کنند تا تعداد زیادی از افراد حتی از فاصله های دور از مزایای آموزشی بهره مند شوند و در کلاس شرکت کنند. سیستم های ویدئو کنفرانس یکی از امکانات مدرسه هوشمند، از راه دور این قابلیت ها را برای برگزاری کلاس آنلاین برای افراد زیادی فراهم خواهد کرد.