ویژگی های نرم افزار کارنامه آنلاین چیست؟

ویژگی های نرم افزار کارنامه آنلاین چیست؟

نرم افزار کارنامه آنلاین عبارت است از یک برنامه که در قالب سامانه هوشمند مدرسه، یک بستر کامل و جامعه را فراهم می‌کند تا معلمان و مدیران بهتر بتوانند فرآیند ثبت نمرات و صدور کارنامه را با سهولت بیشتری انجام دهند. همانطور که می دانید کارنامه یک سند نمادین است که پیشرفت دانش آموزان در مدرسه را به صورت کمی و کیفی توضیح می دهد. هر اندازه اطلاعات ارائه شده در کارنامه دقیق تر باشند، نشان دهنده بهتر وضعیت دانش آموز خواهد بود.

ویژگی های نرم افزار کارنامه آنلاین

نصب و استفاده از نرم ‌افزار کارنامه آنلاین به منزله یکی از بهترین راهکارهای هوشمندسازی مدرسه محسوب می شود. کارشناسان نرم افزاری در شرکت های طراحی نرم افزار مدرسه و سامانه مدیریت مدرسه، همواره به دنبال پیدا کردن راهکارهایی هستند که نه تنها مدیریت مدرسه را ساده تر سازد، بلکه زمان انجام کارهای مدیریتی برای معلمان و در کلاس درس را کوتاه تر کند. نرم ‌افزار کارنامه آنلاین این چنین خصوصیاتی را دارد.

اکنون لازم است بدانیم چرا به نرم ‌افزار کارنامه آنلاین نیاز داریم و این برنامه نرم افزاری چه ویژگی هایی را برای مدارس ابتدایی و متوسطه فراهم می کند. در حقیقت این نرم افزار، بهترین ابزار برای ثبت نمرات و فعالیت ها در دوره ‌های مختلف ارزشیابی دانش آموز  در طول سال تحصیلی است.

 

مزایای نرم ‌افزار کارنامه آنلاین برای دوره های مدارس ابتدایی

نرم ‌افزار کارنامه آنلاین برای ثبت نمرات ارزشیابی کیفی و توصیفی در مدارس ابتدایی بسیار ایده ‌آل عمل کرده است. همانطور که می دانید ارزشیابی آزمون ها و وضعیت درسی و انضباطی دانش آموزان در دوره ابتدایی به صورت کیفی و آزمون های توصیفی برگزار می ‌شود. بنابراین به دلیل اینکه هیچ گونه نمراتی در کار نیست، ثبت وضعیت توصیفی در کارنامه باید دقیق و منظم انجام گیرد. با توجه به این توضیح برنامه نرم ‌افزار کارنامه آنلاین بستر کاملی را فراهم می کند تا معلمان به راحتی به تمام قسمت های یک کارنامه واقعی دسترسی داشته باشد.

در برنامه نرم ‌افزار کارنامه آنلاین، این امکانات فراهم شده است که بتوانند به صورت داده های آماری و ثبت نمودار، پیشرفت های هر دانش آموز را در کلاس درس و در مدرسه ثبت کنند. این برنامه نرم افزاری برای تمام دوره ‌های آموزشی، قابلیت اتصال به سیستم صدور کارنامه، سامانه هوشمند مدارس و انواع دستگاه های چاپگر را دارد.

نرم افزار کارنامه آنلاین

مزایای نرم ‌افزار کارنامه آنلاین برای مدارس دبیرستان

نرم ‌افزار کارنامه آنلاین، علاوه بر دوره ابتدایی، بهترین ابزار برای مدارس دبیرستان نیز هست. در دبیرستان ها ارزشیابی ها به صورت کمی با نمره ها گزارش می ‌شوند، بنابراین محاسبه نمرات دانش آموزان و معدل گیری در طول سال تحصیلی به صورت ماهانه سه ماهه یا شش ماهه اهمیت دارد. این برنامه به گونه ای تنظیم شده است که بتوان وضعیت هر دانش آموز را در کلاس درس یا در مدرسه به صورت داده های آماری مورد بررسی قرار داد.

وارد کردن نمرات دانش آموز در ستون ها و سطرها به سادگی امکان پذیر است و به این ترتیب مدیران مدرسه نیز قادر خواهند بود فرایند مدیریت کلاس درس و وضعیت پیشرفت درسی دانش آموزان را بهتر نظارت کنند. اگر به هوشمندسازی مدرسه خود اهمیت می دهید، نرم ‌افزار کارنامه آنلاین یکی از بهترین ابزارهایی است که به شما معرفی می کنیم.
شما همچنین می توانید فرآیند ثبت نمرات یا مشاهده آن را از طریق اپلیکیشن نیز انجام دهید.