گزارش های جدید نظرسنجی مدارس (ارزشیابی معلمین)

با اضافه شدن سه گزارش جدید (این بار در قالب جدول)، امکان مقایسه کلی عملکرد معلمین مدرسه از طریق تنها یک گزارش یک صفحه ای به طور کامل فراهم گردید. بدین ترتیب از این پس مدیران مدارس قادر خواهند بود نتایج ارزشیابی هایی را که از دانش آموزان و اولیای آن ها در طول سال تحصیلی یا در انتهای هر ترم یا سال تحصیلی انجام می شود، به طور کامل و دقیق و در یک نگاه ارزیابی نموده و عملکرد مدرسین مختلف مدرسه را در دروس مختلف، یا عملکرد یک معلم را در دروس مختلفی که تدریس می کند، با یکدیگر به طور کامل و دقیق مقایسه و بر اساس آن تصمیم گیری و برنامه ریزی نمایند.

علاوه بر سه نمودار مذکور، تغییرات و بهینه سازی های مهمی نیز در نحوه نمایش نمودارهای گرافیکی سامانه نظرسنجی معلمین همکلاسی انجام شد تا خوانایی این نمودارهای گرافیکی را به حداکثر ممکن رساند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *