برای دریافت جدیدترین لیست مدارس طرف قرارداد با سامانه همکلاسی با ما تماس بگیرید

لوگو مدارس ملل اصفهان

مجموعه آموزشی ملل

مجموعه آموزشی ملل شامل مجموعه مدارس در مقاطع پیش دبستانی و دبستان (دخترانه و پسرانه) است.

 • تعداد مدارس تحت قرارداد : 3
 • سال تنظیم قرارداد : 1392
 • وب سایت : melale.ir
لوگو-مدرسه-نیک-آهنگ

دبیرستان دخترانه نیک آهنگ

آدرس : اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، جنب مسجد حجت اکبر، کوچه اردیبهشت – تلفن : 03136631955

 • مقطع : متوسطه دوره دوم
 • سال تنظیم قرارداد : 1392
 • وب سایت : nik-ahang.ir
لوگو مدرسه شهیدبهشتی دوره اول

دبیرستان پسرانه شهیدبهشتی

آدرس : خرم آباد – خیابان امام خمینی – تلفن : 06633302630

 • مقطع : متوسطه دوره اول
 • سال تنظیم قرارداد : 1394
 • وب سایت : beheshtisch1.ir
لوگو مدرسه شهید بهشتی

دبیرستان پسرانه شهیدبهشتی

آدرس : خرم آباد – خیابان ولایت – نبش نگارستان یک – تلفن : 06633210606

 • مقطع : متوسطه دوره دوم
 • سال تنظیم قرارداد : 1394
 • وب سایت : beheshtisch2.ir
RazmandeganLogo

مجتمع آموزشی رزمندگان

مجتمع آموزشی رزمندگان یک مجموعه بزرگ آموزشی هستند که مدارس زیادی تحت سرپرستی آن فعالیت می کنند.

 • تعداد مدارس تحت قرارداد : 31
 • سال تنظیم قرارداد : 1395
 • وب سایت : sch.razmandegan.ir
لوگو راه نوین نوید

موسسه آموزشی راه نوین نوید

موسسه آموزشی راه نوین نوید شامل مجموعه دبستان های زنجیره ای در سه مقطع پیش دبستانی، دبستان دوره اول و دبستان دوره دوم است که به مدت 3 سال از همکلاسی در حال استفاده هستند.

 • تعداد مدارس تحت قرارداد : 3
 • سال تنظیم قرارداد : 1395
 • وب سایت : rahenovinnavid.com
لوگو مدارس پسرانه سادات

دبیرستان پسرانه سادات

آدرس : اصفهان، خیابان کاوه، حد فاصل بیمارستان سوانح سوختگی و چهار راه 25 آبان، کوچه ایمان ( ۲۶ ) – تلفن : 03133451877

 • مقطع : متوسطه دوره دوم
 • سال تنظیم قرارداد : 1395
 • وب سایت : sadatschool.ir
لوگو مجتمع ملی حفاری اهواز

مجتمع آموزشی شهدای شرکت ملی حفاری ایران

مجتمع آموزشی شهدای ملی حفاری شامل مجموعه مدارس در تمامی مقاطع دبستان، دبیرستان دوره اول و دبیرستان دوره دوم (دخترانه و پسرانه) است.

 • تعداد مدارس تحت قرارداد : 6
 • سال تنظیم قرارداد : 1395
 • وب سایت : nidcs.ir
لوگو مدرسه دخترانه فرزانگان امین 1

دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان فرزانگان امین 1

آدرس : اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، کوچه آسیاب (30) – تلفن : 03136610336

 • مقطع : متوسطه دوره دوم
 • سال تنظیم قرارداد : 1396
 • وب سایت : famin1.ir
لوگو مدرسه نوید صالحین تهران

مجتمع آموزشی صالحین تهران

مجتمع آموزشی صالحین تهران شامل مجموعه مدارس در تمامی مقاطع پیش دبستانی، دبستان، دبیرستان دوره اول و دبیرستان دوره دوم است.

 • تعداد مدارس تحت قرارداد : 7
 • سال تنظیم قرارداد : 1397
 • وب سایت : salehin.sch.ir
لوگو نوید صالحین خوزستان

موسسه علمی فرهنگی نوید صالحین خوزستان

مجتمع آموزشی نوید صالحین خوزستان شامل مجموعه مدارس در تمامی مقاطع پیش دبستانی، دبستان، دبیرستان دوره اول و دبیرستان دوره دوم (دخترانه و پسرانه) است.

 • تعداد مدارس تحت قرارداد : 7
 • سال تنظیم قرارداد : 1397
 • وب سایت : n-salehin.com