برای دریافت جدیدترین لیست مدارس طرف قرارداد با سامانه همکلاسی با ما تماس بگیرید

RazmandeganLogo

مجتمع آموزشی رزمندگان

مجتمع آموزشی رزمندگان یک مجموعه بزرگ آموزشی هستند که مدارس زیادی تحت سرپرستی آن فعالیت می کنند.

  • تعداد مدارس تحت قرارداد : 31
  • سال تنظیم قرارداد : 1395
  • وب سایت : sch.razmandegan.ir