خانواده‌ ها حق دارند نگران آینده فرزندشان باشند و برای کنکور او خرج کنند!

والدین حق دارند نگران فرزندانشان باشند و نمی‌توانیم بگوییم “چرا برای سعادت فرزندتان گام برمی‌دارید؟”؛ … ادامه خواندن خانواده‌ ها حق دارند نگران آینده فرزندشان باشند و برای کنکور او خرج کنند!