افزایش ۴۵ درصدی حقوق معلمان با قانون رتبه بندی

ستاری فرد گفت: در کمترین رتبه یعنی در بدترین حالت ۴۵ درصد حقوق و مزایای … ادامه خواندن افزایش ۴۵ درصدی حقوق معلمان با قانون رتبه بندی