با تکنیک مدیریت زمان پومودورو، هرگز از درس خواندن خسته نمی‌شوید!

قبلا در مقاله‌ای در خصوص مدیریت زمان در کلاس درس صحبت کرده بودیم، اما در … ادامه خواندن با تکنیک مدیریت زمان پومودورو، هرگز از درس خواندن خسته نمی‌شوید!