تأثیر نقش کامپیوتر بر نگرش به یادگیری الکترونیکی

اگرچه محیط های یادگیری الکترونیکی بسیار گسترده و روند استفاده از آموزش الکترونیکی به سرعت درحال افزایش است پژوهش های کمی در رابطه با نگرش به یادگیری الکترونیکی دانش آموزان صورت پذیرفته است.  این در حالی است که نگرش به…

بیشتر بخوانید

شیوه های یک مدرسه هوشمند برای یادگیری آزادانه و بدون محدودیت

مدرسه هوشمند یک محیط یاد دهی- یادگیری است که چهار حوزه را تحت پوشش خود قرار مي دهد : الف - برنامۀ درسي ب - روش تدريس ج - ارزیابی د - محتوا برنامه درسی در مدرسه هوشمند: در مدرسه هوشمند…

بیشتر بخوانید

چرا باید آموزشگاه خود را به نرم افزار مدرسه تجهیز کنیم؟

چرا برای مدیریت صحیح مدرسه خود به نرم افزار هوشمند مدرسه نیازمندید؟ -     نرم افزار هوشمند مدرسه یک نقشه راه برای تمامی مدارس به سوی هوشمند سازی است. -     مدارسی که از این نرم افزار ها استفاده می کنند قادر…

بیشتر بخوانید

اصول و مبانی هوشمند سازی مدارس از دیدگاه دیوید پرکینز و همکاران

اصول و مبانی هوشمند سازی مدارس به منظور آموزش بهتر، توسط دیوید پرکینز و همکارانش در پروژه zero در دانشگاه هاروارد ، بر اساس دو اعتقاد زیر بنا شده است: 1-   یادگیری نتیجه تفکر است و تفکر خوب از طریق…

بیشتر بخوانید

نقش معلم در مدرسه هوشمند

امروزه به علت رشد فناوری های رایانه ای، سرعت نقل و انتقال اطلاعاتی و مسأله انفجار دانش، اطلاعات به سهولت و سرعت می تواند در اختیار همگان قرار گیرد و دیگر مانند گذشته مدرسه تنها چارچوبی که معلم بخواهد دانش،…

بیشتر بخوانید

سیستم مدیریت مدرسه هوشمند:مدیریت مدرسه یا یک همکلاسی خوب

هدف اصلی از سیستم مدیریت مدرسه هوشمند ، کمک به مدارس هوشمند در جهت مدیریت عملیات مختلف آنها از جمله داده های دانش آموزی، کادر اداری، امور آموزشی، امور حسابداری، امور انضباطی و ...  است. نرم افزار مدیریت مدرسه باعث…

بیشتر بخوانید