اطلاعات مدرسه شما با موفقیت ثبت گردید.

لازم به ذکر است اطلاعات شما تا 3 روز کاری آینده بررسی و در صورت صحت اطلاعات در صفحه ی اختصاصی شما نمایش داده خواهد شد .