همکلاسی

در رسانه‌ها…

بازتاب اخبار همکلاسی را در رسانه‌های کشور ببینید!

دیجیاتو

وب‌سایت دیجیاتو

معرفی سامانه همکلاسی در وبسایت دیجیاتو

اخبار رسمی

 اخبار رسمی

معرفی سامانه همکلاسی در رسانه‌ی اخبار رسمی

ایرنا

خبرگزاری ایرنا

مصاحبه با مدیرعامل شرکت در خبرگزاری ایرنا

همیار آی‌تی

وب‌سایت همیار آی‌تی

معرفی سامانه همکلاسی در وبسایت همیار آی‌تی

تابناک

خبرگزاری تابناک

معرفی سامانه همکلاسی در خبرگزاری تابناک

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

شهرک علمی تحقیقاتی

نقش همکلاسی در آموزش مجازی دوران کرونا