با سلام و احترام
  پیشاپیش از اینکه در نظرسنجی، ما شرکت می نمایید سپاس گزاریم.
  این پرسشنامه در راستای تحقیق و بررسی منابع آموزشی مناسب ویژه ی تربیت و پرورش دانش آموزان طراحی شده است.
  لطفا تمامی سوال ها را با دقت پاسخ دهید و در انتها بر روی دکمه ثبت اطلاعات کلیک نمایید.
  با تشکر‎‎

  1- در خصوص نحوه تربیت و برخورد با فرزند خود، زمانی که به مسئله یا مشکلی بر می خورید که پاسخ دقیقی برای حل آن ندارید از چه شیوه و یا منبعی برای یافتن پاسخ استفاده می کنید؟
  مادر و پدردوستان و آشنایانجستجوی اینترنتیکتاب های راهنما

  2- معمولا در طول هفته با چند مورد مساله یا پرسش برخورد میکنید که نیاز به حل آن دارید؟
  یک موردیک تا سه موردسه تا پنج موردبیش از پنج مورد

  3- بیشترین مسائل شما در تربیت و پرورش فرزند در چه حوزه ای است؟
  تربیتیتغذیه و رشدآموزشیشناخت و پرورش استعداد

  4- تا کنون در خصوص نحوه تربیت فرزند خود چند کتاب مطالعه کرده اید؟
  صفریک تا سهسه تا پنجبیش از پنج

  5- سالانه حدودا چندبار جهت مشاوره در خصوص مسائل مربوط به فرزندانتان (اعم از تحصیلی، رفتاری و تربیتی، سلامتی و غیره) به متخصصین مراجعه می کنید؟
  صفریک تا سهسه تا پنجبیش از پنج

  6- سالانه حدودا چه مبلغی جهت مشاوره با متخصصین در خصوص مسائل مربوط به فرزندانتان (اعم از تحصیلی، رفتاری و تربیتی، سلامتی و غیره) پرداخت می کنید؟
  صفرتا مبلغ سیصد هزار تومانتا مبلغ ششصد هزار تومانتا مبلغ نهصد هزار تومان

  7- به نظر شما مناسب ترین راه دریافت مشاوره در خصوص فرزندانتان کدام است؟
  مراجعه حضوری به مشاورکتاباینترنتتجربه اطرافیان

  8- اگر سامانه اینترنتی و یا اپلیکیشنی جهت اموزش مسائل تربیتی و یا پاسخ به مسئله و یا مشکل شما توسط مجموع مشاورین روانشناسی وجود داشته باشد، تمایل به استفاده از ان دارید؟‎
  بلیخیر

  9- سالانه چه مقدار هزینه بابت استفاده از این اپلیکیشن حاضر هستید که پرداخت کنید؟
  تا مبلغ پنجاه هزار تومانتا مبلغ صد هزار تومانتا مبلغ دویست هزار تومانبیش از مبلغ دویست هزار تومان

  10- در صورت استفاده از محتوای آنلاین ، ترجیح می دهید این محتوا به چه شکل باشد؟
  متنیصوتیصوتی به همراه متنیتصویری

  جنسیت فرزند
  دخترپسر