نمودار مقایسه میانگین نمرات دروس کلاس

نمودار مقایسه نمرات کلاس ها در یک درس

نمودار مقایسه معدل کلاس ها در کارنامه

نمودار مقایسه عملکرد معلمین

نمودار مقایسه ای درصد قبولی دانش آموزان در امتحانات نوبت اول سال های تحصیلی مختلف

نمودار ماهیانه پیشرفت تحصیلی دانش آموز

نمودار فراوانی نمرات امتحان

نمودار پیشرفت تحصیلی دانش آموز در یک درس

نمودار پیشرفت تحصیلی دانش آموز در درس

گزارش فراوانی معدل کارنامه دانش آموز در سال های تحصیلی مختلف

گزارش فراوانی معدل در کارنامه دانش آموزان

جهت کسب اطلاعات بیشتر، مشاهده دمو یا سفارش نرم افزار گزارشات پیشرفته نموداری ویژه مدارس هوشمند همکلاسی، در ساعات اداری با شماره تلفنشماره تماس فروش  تماس حاصل فرمایید.