دبستان دخترانه سما کاشمر

کاشمر
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
بلوار کمال الملک-حد فاصل کمال الملک29و 27
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه