دبستان دخترانه عصمت تالش

تالش
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
بخش مرکزی - خیابان شهیدمطهری ـ پلاک 38
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه