دبستان غیردولتی پسرانه مدادهای رنگی اصفهان

اصفهان اصفهان
پسرانه
دبستان دوره اول
غیر دولتی
خانه اصفهان - چهارراه نیروهوایی - ابتدای کوچه نان فانتزی پرواز
09124095132
همکلاسی
تعداد کلاس: 6
سال تاسیس: 1397
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه