دبستان مختلط درخت دانش تهران

تهران
مختلط
دبستان
غیر دولتی
پاسداران - بوستان دهم - نبش داوود اسلامی - پلاک ٤٠
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه