دبستان وپیش دبستانی غیردولتی پسرانه صفریان

اصفهان اصفهان
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان حکیم نظامی کوچه29پشت دبستان عصرانقلاب دبستان غیردولتی پسرانه صفریان
09133342812
safarian200@gmail.com
همکلاسی
تعداد کلاس: 9
سال تاسیس: 1392
تعداد طبقات: 2
مساحت زیربنا: 500

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه