دبستان پسرانه سما کاشمر

کاشمر
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
کیلومتر4 بلوار سید مرتضی(ع)
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه