دبستان پسرانه شهید باقری تهران

تهران
پسرانه
دبستان
دولتی
خ آپادانا، خیابان نوبخت، کوچه 7،پلاک 28
02188763023
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه