دبستان پسرانه شهید پور جندقی رفسنجان

رفسنجان
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
خ ثارالله- بعد از حسینیه ثارالله
03918222101
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه