دبستان پسرانه صفریان اصفهان

اصفهان
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
خ محتشم کاشانی نرسیده به رستوران حضرت ابوالفضل
03136295550
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه