دبستان پسرانه غیردولتی صفریان اصفهان

اصفهان اصفهان
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی - کوچه 29 - پشت دبستان عصر انقلاب- پیش دبستانی و دبستان غیردولتی صفریان
09133342812
همکلاسی
تعداد کلاس: 9
سال تاسیس: 1391
تعداد طبقات: 2
مساحت زیربنا: 500

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه