دبستان پسرانه مهر همدان

همدان
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
میدان 13 آبان (پیشاهنگی)پشت مسجد قدس
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه