دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین (ع) یزد

یزد
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
یزد - بلوار شهید بهشتی - کوچه خرم
03537267011
info@school.ir
دبیرستان دوره اول دخترانه امام حسین یزد
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه