دبیرستان دوره اول دخترانه الهام تربت جام

تربت جام
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
بلوار امام خمینی-میدان هویزه-روبه روی پیتزا پارک قدیم
05152524886
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه