دبیرستان دوره اول دخترانه بصیرت سيرجان

سيرجان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
بلوار سردار جنگل - کوچه روبروی آموزش و پرورش
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه