دبیرستان دوره اول دخترانه تربیت تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
اتوبان محلاتی-خیابان میثم-مسجدمیثم-خیابان صاحب الزمان-سمت راست-کوچه سمیه
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه