دبیرستان دوره اول دخترانه سماء آزادشهر

آزادشهر
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان امام خمینی - خیابان شهید مدنی - نبش شهید مدنی
01735732853
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه