دبیرستان دوره اول دخترانه شایستگان تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
م خراسان ١٧شهریورخ شهیدکاظمی- پلاک ١٤
02133556815
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه