دبیرستان دوره اول پسرانه هیئت امنایی گلپایگانی اهواز

خوزستان اهواز
پسرانه
دبیرستان دوره اول
هیئت امنایی
خوزستان. اهواز کوی انقلاب جنوبی خیابان اسلامی بین کیان و شیخ بها سر کوچه شیخ بهاء
06133785567
همکلاسی
تعداد کلاس: 10
سال تاسیس: 1394
تعداد طبقات: 2
مساحت زیربنا: 200

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه