دبیرستان دوره اول پسرانه ولیعصر (ع) تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
تهرانصر اصلی کوچه 12 پ 26
02144533334
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه