دبیرستان دوره دوم دخترانه اعتصام تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
اتوبان محلاتی - خیابان تکیه آبادی جنوبیی - نرسیده به میدان غیاثی
02133703907
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه