دبیرستان دوره دوم دخترانه امام صادق(ع) ابرکوه

ابرکوه
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
خ نظامیه-کوچه چهاردهم
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه