دبیرستان دوره دوم دخترانه سما ملاير

ملاير
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان تختی-بالاتر از اداره برق-بن بست قهرمان
08132228235
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه