دبیرستان دوره دوم دخترانه شهید ساعد هاشمی اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
اصفهان - خیابان مصلی - خیابان نیک بخت شرقی - کوچه شهید کریمیان
03136612192
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه