دبیرستان دوره دوم دخترانه غیردولتی نرگس خاتون یزد

یزد یزد
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
اشکذر-الله آباد-خیابان قائم-جنب مدرسه حاج رضادهقانی
09132741839
همکلاسی
تعداد کلاس: 6
سال تاسیس: 1386
تعداد طبقات: 2
مساحت زیربنا: 500

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه