دبیرستان دوره دوم دخترانه فدک قاينات

دخترانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
بلوار بسیج-بلوار ابوطالب
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه