دبیرستان دوره دوم دخترانه هیات امنایی نوایی اصفهان

اصفهان اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
هیئت امنایی
تقاطع خیابان عباس آباد ، خیابان اردیبهشت
32349985
همکلاسی
تعداد کلاس: 18
سال تاسیس: 1286
تعداد طبقات: 4
مساحت زیربنا: 5500

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه