دبیرستان دوره دوم دخترانه پیمانه ثنا تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
تهران خ سمیه روبروی برج سپهر پ 74
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه