دبیرستان دوره دوم غیردولتی دخترانه رایحه دانش قم

قم
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
قم بلوار الغدیر کوچه 11
02532407541
amir.alikhani59@gmail.com
همکلاسی
تعداد کلاس: 6
سال تاسیس: 1396
تعداد طبقات: 2
مساحت زیربنا: 1300

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه

دبیرستان کنکوری با ترکیبی از اساتید سمپاد و قلمچی