دبیرستان دوره دوم نمونه دولتی دخترانه آینده سازان کرج

کرج
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
فاز ۴ مهرشهر
۰۲۶۳۶۵۴۶۰۹۲
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه