دبیرستان دوره دوم پسرانه حافظ تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
پیروزی-خیابان مقداد- فلکه دوم مقداد- کوچه کلاله جو
02133197072
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه