دبیرستان دوره دوم پسرانه شهید فرجی تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
جاده مخصوص کرج - شهرک آزادی - بلوار حضرت محمد رسول اله ( ص )
02144502498
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه